Aktulaności

Działdowo

20 kwietnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej miało miejsce Branżowe Seminarium Zawodowe podczas którego odbyła się „DEBATA NAD KIERUNKAMI ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM”

Film z wydarzenia dostępny pod adresem: http://powiatdzialdowski.pl/debata-nad-kierunkami-rozwoju-szkolnictwa-zawodowego-powiecie-dzialdowskim-film/

Ełk

W ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, 22 marca 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku odbyła się Konferencja nt: „Funkcje i efektywność doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych powiatu ełckiego”.

Uczestnikami konferencji byli szkolni doradcy  zawodowi wszystkich szkół i instytucji kształcenia zawodowego z terenu powiatu ełckiego, nauczyciele zainteresowani doradztwem zawodowym oraz powiatowy koordynator doradztwa zawodowego powołany przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznani zostali z założeniami projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Przybliżone zostały im zadania doradztwa zawodowego w odniesieniu do uwarunkowań prawnych w kontekście teorii i praktyki szkolnej.

Spotkanie było też okazją do wymiany pomysłów na dalsze działania w obszarze doradztwa zawodowego w powiecie ełckim, takie jak:

a) formy promocji kształcenia zawodowego w powiecie ełckim,
b) doradztwo zawodowe na dniu otwartym szkoły,
c) częstotliwość i tematyka cyklicznych spotkań doradców zawodowych.

Konferencję prowadziły: Jolanta Grędzińska-Kosiorek – nauczyciel konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia w Olsztynie Filia w Olecku i Teresa Garlicka – doradca zawodowy Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

Giżycko

Dni Otwarte Szkół w powiecie giżyckim

24 kwietnia 2018 r. w szkołach i placówkach, które przystąpiły do projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!”, tj. w Szkole Policealnej, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku  odbyły się Dni Otwarte Szkół. Jednym z celów przedsięwzięcia była promocja szkół i placówek wśród lokalnej społeczności. Odwiedzający – głównie gimnazjaliści – mieli okazję poznać charakter każdej ze szkół poprzez bardzo różnorodne formy ich zaprezentowania się.

Zakład Doskonalenia Zawodowego wystąpił w pełnej krasie. Uczniowie liceum mundurowego pokazali się wraz żołnierzami z jednostki wojskowej, z którą szkoła współpracuje. Była musztra paradna oraz pokaz wozów bojowych.

Z kolei uczennice technikum fryzjerskiego prezentowały swoje umiejętności podczas pokazów fryzjerskich. Każdy odważny zwiedzający miał okazję zasiąść na fotelu fryzjerskim i zmienić swoją fryzurę.

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu do prezentacji swoich technicznych kierunków zaprosił Magika Y (Igreka) z programu „Mam Talent”. Duże zainteresowanie i zaskoczenie wywołał jego występ. Każde z techników, wchodzących w skład ZSKŚiA przygotowało swoją oryginalną i niepowtarzalną prezentację. Na przykład odwiedzając pracownię technikum architektury krajobrazu można było sprawdzić swoje artystyczne uzdolnienia, wykonując zaproponowane przez nauczyciela ozdoby. W pracowni technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wykonać ciekawe doświadczenia z zakresu energetyki.  Prezentowano również sprzęt rolniczy i inne atrakcje charakterystyczne dla różnych kierunków kształcenia.

W Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym podczas Dnia Otwartego można było zapoznać się ze specyfiką placówki, obejrzeć klasopracownie, porozmawiać ze specjalistami uczącymi w szkole, zobaczyć jak funkcjonują uczniowie podczas typowego dnia nauki. Z możliwości tej skorzystali uczniowie, którzy od nowego roku szkolnego rozważają podjęcie nauki w Ośrodku.

Szkoła policealna, która kształci na kierunkach medycznych, oferowała gościom masaże, usługi kosmetyczne, ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy oraz obejrzenie wyposażenia sal, w których swoje umiejętności doskonalą opiekunowie medyczni czy opiekunki dziecięce.

Dla wszystkich odwiedzających w ramach Dni Otwartych wspomniane szkoły wizyta w nich była niepowtarzalną okazją, aby jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji co do dalszej drogi edukacyjnej wejść w wyjątkowy klimat każdej ze szkół, z bliska przyjrzeć się profilom kształcenia oraz poczuć przedsmak zawodu, jaki można w przyszłości wykonywać.

 

Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w Giżycku

25 kwietnia 2018 r. w Giżycku odbyły się Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji pod hasłem „Praca – kariera – przedsiębiorczość”. Głównym organizatorem targów było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku. Jednym z celów targów była aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu giżyckiego poprzez prezentację lokalnych firm, przedsiębiorstw społecznych i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych.

Stoiska wystawowe przygotowało ok. 27 wystawców, wśród których znalazły się między innymi: szkoły ponadpodstawowe, policealne i wyższe, służby mundurowe, instytucje państwowe, instytucje lokalnego rynku pracy, instytucje szkolące, przedsiębiorcy i pracodawcy.

Organizatorzy szacują, że targi odwiedziło ok 400 osób, głównie młodzież gimnazjalna i ich  opiekunowie – nauczyciele z gimnazjów, młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ich opiekunowie – nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych, rodzice, osoby poszukujące zatrudnienia.

Każdy z odwiedzających Targi mógł na nich znaleźć coś dla siebie. Główny cel tego przedsięwzięcia na pewno został osiągnięty.

27.04.2018r. Marta Knaś

Kętrzyn

Targ i Pracy i Edukacji w Kętrzynie 

18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie odbyły się Kętrzyńskie „Targi Pracy i Edukacji”. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kętrzynie przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, którą w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” reprezentowała Irena Kuczyńska-Szarejko, pełniąca funkcję doradcy konsultanta w tym projekcie.

Udział Ireny Kuczyńska-Szarejko w targach był okazją do promowania doradztwa zawodowego wśród uczestników targów, przybliżenia idei projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. W ten sposób realizowano zadania doradcy konsultanta w ramach projektu, do który należy między innymi:

  • promowanie doradztwa zawodowego w szkołach,
  • zachęcanie nauczycieli do korzystania ze stron internetowych, propagujących doradztwo zawodowe,
  • motywowanie nauczycieli do udziału w warsztatach w ramach sieci wsparcia doradców zawodowych.

W kętrzyńskich Targach Pracy i Edukacji uczestniczyło ok. 400 osób. Swoje stoiska wystawiło 21 firm i instytucji.

Pisz

II Dzień Akademicki w Piszu

27 marca 2018 roku w godzinach 09.00 – 13.00 w Zespole Szkól Nr 1 w Piszu odbył się Dzień Akademicki. Koordynatorem akcji była Ewa Tutas – doradca zawodowy.

Targi są swoistą giełdą edukacji, podczas której swoją ofertę prezentują uczelnie wyższe i szkoły policealne. Jest to formuła zgodna z ideą świadomego wyboru drogi edukacyjnej, prowadzącej w późniejszym czasie do satysfakcjonującego wyboru zawodu.

Uczniom szkół powiatowych swoją ofertę prezentowało 9 uczelni z Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Ełku, Łomży, Warszawy. Każde stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a wystawcy wykazali się kreatywnością, by zachęcić młodzież do podjęcia nauki. Takie przedsięwzięcia pomagają w planowaniu własnej ścieżki rozwoju i są jednym z elementów programu doradztwa zawodowego.

Pełniąc funkcję doradcy konsultanta w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Małgorzata Sulewska przygotowała stoisko, przy którym uczniowie mogli skorzystać z kilku rodzajów testów zawodowych. Wypełnienie oraz analiza uzyskanych wyników umożliwiły wstępne określenie profilu zawodowego, zwiększając szansę na właściwy wybór przyszłego zawodu.

W programie targów znalazły się również otwarte wykłady naukowe prowadzone przez:

  1. dr Dorotę Citko, Dorotę Jankowską (Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wykład nt. „Czy biostatystyka pozwala lepiej zrozumieć świat?”,
  2. dr. inż. Jacka Zabielskiego ( Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie) – wykład nt. „Budowanie i zarabianie – działalność inżyniera budownictwa”,
  3. dr. inż. Dariusza Szpica, (Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej) – wykład nt. „Zagadnienia projektowania pojazdów biorących udział w międzynarodowych zawodach Formuła Student”.

Węgorzewo

Dni Otwarte Szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie

21 marca 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie odbyły się „Dni Otwarte Szkoły”. Jest to coroczna impreza organizowana przez społeczność szkolną, mająca na celu promocję szkoły. Piękny wystrój klas, ciekawy program artystyczny oraz interesujące zajęcia dla młodzieży, odwiedzającej szkołę, mają zachęcić ją do złożenia dokumentów i podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie.

Odwiedzający szkołę mieli okazję, m. in. zapoznać się z bogatą ofertę kształcenia. Obecnie szkoła kształci w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik informatyk. W zespole szkół funkcjonuje również branżowa szkoła I stopnia kształcąca w wielu zawodach. W ofercie znalazły się też dwa nowe zawody – technik obsługi turystycznej oraz szkutnik. Najbardziej zainteresowana ofertą była przede wszystkim młodzież z gimnazjów w powiecie węgorzewskim.

Uczniowie gimnazjum mieli okazję zobaczyć jak wygląda nauka w szkole zawodowej, przyjrzeć się wyposażeniu sal i pracowni. poznać nauczycieli oraz zadać pytania bezpośrednio pracodawcom, którzy w tym dniu promowali nowe kierunki kształcenia, a były to:

  • Olga Jesionowska, właściciel Biura Podróży „Kraina Węgorapy”,
  • Katarzyna Lawendowska, przedstawiciel stoczni Northman.

Dni Otwarte Szkoły w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie zorganizowane były na najwyższym poziomie z dbałością o szczegóły, przy ogromnym zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.

Marta Hruszka

Zdjęcia z przedsięwzięcia na facebooku.