Studia Podyplomowe

Szanowni Słuchacze Studiów Podyplomowych „Doradztwo zawodowe”

Proces rekrutacji na studia podyplomowe zakończył się dla Państwa pomyślnie

Rozpoczęcie SP nastąpi 5 października 2018 roku o godz. 16:00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Elblągu ul. Czerniakowska 22 w sali 23 (parter)

Szczegółowy harmonogram zajęć semestru 2. jest zamieszczony tutaj:

Zajęcia SP odbywać się będą w piątki w godz. 16:00 – 20:30 oraz w soboty od 9:00 do 18:30 Zajęcia realizowane metodą e-learningową odbywać się będą we wskazanych tygodniach w terminach określonych przez prowadzącego przedmiot, nie wymagają osobistej obecności na uczelni.

Terminy zjazdów:

  • 5-6 października 2018
  • 19-20 października 2018
  • 26-27 października 2018
  • 16-17 listopada 2018
  • 14-15 grudnia 2018

W czasie zjazdów zapewniamy wyżywienie w formie cateringu. W piątki o 18-tej kolacja, a w soboty o godz. 12-tej obiad.
Osoby dojeżdżające (poza powiatem elbląskim i Braniewem) mają zapewniony nocleg (ze śniadaniem) w pokojach dwuosobowych w hotelu.
Rezygnację z noclegu należy zgłaszać tydzień wcześniej (z wyłączeniem zdarzeń losowych).

Osoby, które jeszcze tego nie dokonały (bądź przysłały kserokopie), prosimy o dostarczenie dyplomu (odpisu) ukończenia studiów.
W aktach słuchacza musi znaleźć się kserokopia dyplomu poświadczona przez naszą uczelnię, bądź notariusza, ale nie przez podmiot trzeci.